Linki

Cytat


Idealnego męża poznaje się zwykle po tym, że jest on żonaty z inną kobietą. Faye Dunway
Dlaczego nie karać złodziei czasu? Zbigniew Zborowski
I wieczność była dawniej trwalsza. Stanisław Jerzy Lec
I diabeł ma sprawiedliwe i czyste sumienie w zależności od tego, w co wierzy. Hagiwara Sakutaro
Jak narodziny są bolesną tajemnicą między matką a dzieckiem, tak śmierć jest bolesną tajemnicą między Bogiem i człowiekiem. Franz Werfel